အျပာလြင္​ျပင္​ for PC – Windows 7,8,10 & Mac OS

အျပာလြင္​ျပင္​ for PC – Windows 7,8,10 & Mac OS

App Size : ~ (4.9 MB)
Package Name : apyar.lwinpyin
Install via Play store

အျပာလြင္​ျပင္​ Mod Apk for PC - Windows 7,8,10 & Mac

App Name အျပာလြင္​ျပင္​
Package Name apyar.lwinpyin
Version 1.0
Rating 9.0 ( 957 )
Size 4.9 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2018-07-26
Installs 100,000+
Developer

Tags:

Install အျပာလြင္​ျပင္​ Apk

အျပာလြင္​ျပင္​ for PC – Windows 7,8,10 & Mac OS

Package ID :  apyar.lwinpyin

File Name : အျပာလြင္​ျပင္​

Update : 2018-07-26

Downloads :  100,000+

အျပာလြင္​ျပင္​ 1.0 Mod APK Features:

  • Unlimited Coins
  • Max Energy(Health)
  • Unlimited Ammo
  • Infinity Weapons
  • Kill Hard Levels easily.

အျပာလြင္​ျပင္​ free download for windows 7 or Mac or PC

  • Play android games on pc , simple way. You need to install android emulator online , to play android games on PC or mac.
  • If you use simulator on PC or Mac, browse android apk from simulator.
  • Locate from downloads folder Install it & done. Enjoy to play android game apps on your pc.

How to install အျပာလြင္​ျပင္​ 1.0 Apk File ?

Download Apk file from here to PC or Mobile phone Browse from downloads folder on SD Card or Internal Memory.

If you disabled, you cannot install External download apk file on your android os.

Select Enable to Unknown sources. Install app from download folder. Enjoy Mod apk for Unlimited coins and money.

How to install obb file For Phone,Windows PC, Mac ?

Download Apk & obb zip file from here .

First you need to install Apk file afterwards install obb file Browse on your android sdcard or internal memory for obb zip file.

In ES file explorer , extract obb file – Select & browse path … SD Card >> Android >> Data >> *** Paste Obb folder here ***

Verify from default file manager.

Done.

Now you can Play unlimited Coins and money android အျပာလြင္​ျပင္​ apk from you PC or Mac or Android smartphone.

Download from here.

Download  Blockman GO : Multiplayer Games Mod Apk

Download အျပာလြင္​ျပင္​ unlimited money for PC

toruLVVnzvRod06COEcZEDTDExrphZo-Lt524UdBLJkJ6pyZMtm0v6jMf3B14x-1a3U အျပာလြင္​ျပင္​ for PC – Windows 7,8,10 & Mac OS

Apk Information 

Package ID :  apyar.lwinpyin

File Name : အျပာလြင္​ျပင္​

Category : Books & Reference

Version : 1.0

Min Android OS: Android 4.0.3+

Update : 2018-07-26

Rating : 9.0

Votes : 957

Download APK